Image

10 000 kart mieszkańca

Udogodnienia dla mieszkańców Kołobrzegu, coraz więcej partnerów programu - Kołobrzeska Karta Mieszkańca rozrasta się i korzysta z niej coraz więcej mieszkańców.
Posiadacz 10 000 karty mieszkańca odebrał ją z rąk Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Anny Mieczkowskiej. Gratulujemy Panu Jerzemu Dmochowskiemu i życzymy wielu korzyści z jej posiadania.