Image

Budżet 2022

Drodzy Kołobrzeżanie, zwracam się do Was, w chwilach, kiedy wspólnie wciąż przeżywamy niepokój o zdrowie bliskich i własne. Epidemia koronawirusa niestety nie pozostaje obojętna i ma wpływ na nasze życie, otoczenie oraz gospodarkę. To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także umiejętnością elastycznego i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Warto jednak pamiętać, że wiele projektów udało się nam zrealizować, co daje gwarancję, że jesteśmy samorządem, któremu można zaufać, i na którym można polegać.

Konstruowanie projektu budżetu na rok 2022 w tych okolicznościach nie było łatwym zadaniem. Z jednej strony finanse samorządu narażone są na wahania gospodarki podyktowane pandemią, z drugiej strony permanentnie podlegają procesowi systematycznego ich osłabiania wskutek decyzji władz centralnych. Już dziś wiemy, że wprowadzony przez rząd Projekt pn. „Polski Ład” to mniej pieniędzy na edukację, na pomoc dla seniorów, budowę mieszkań czy transport miejski.

Mimo tych trudnych warunków nie rezygnujemy z inwestycji. W planie inwestycyjnym zapisaliśmy duże projekty o charakterze ogólnomiejskim wymagające istotnych nakładów finansowych – 58 milionów złotych, z czego ponad 20 mln zł stanowić będą inwestycje drogowe, jak i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – podnoszących jakość życia i zachęcających do zamieszkania w Kołobrzegu.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2022 jest na miarę naszych możliwości. To budżet z wieloma ograniczeniami niezależnymi od nas. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładana propozycja zawiera rozwiązania trafne dla mieszkańców Kołobrzegu i wychodzi naprzeciw naszym potrzebom.

Wzorem roku ubiegłego proponujemy wprowadzenie oszczędności, które pozwolą nam utrzymać dyscyplinę finansową i będą optymalnym rozwiązaniem na obecną sytuację. Przed nami trudny, ale wykonalny plan. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i dyscypliny.

Budżet Kołobrzegu na 2022 rok spotkał się z aprobatą większości radnych Rady Miasta.

 
Prezydent Miasta Kołobrzeg
Anna Mieczkowska
 
 

Wybrane zadania do realizacji w 2022 roku dla dobra mieszkańców, naszego miasta i przyszłego rozwoju Kołobrzegu:

- inwestycje drogowe:
• Zdrojowa i Kasprowicza
• Armii Krajowej
• Wybickiego
• Brukselska
kontynuować będziemy:
• Obrońców Westerplatte
• Wesoła
• Gdańska i Poznańska​
- infrastruktura:
• przebudowa promenady od skrzyżowania ul. gen. Sikorskiego z ul.Fredry do Ekoparku
• rozbudowa Żłobka Krasnal
• skatepark z rampą dla BMX i pumptrack
• kontynuacja rewitalizacji skwerów i parków miejskich
• budowa mieszkań na wynajem na osiedlu Witkowice
kontynuować będziemy:
• budowa sali gimnastycznej przy SP nr 5
• budowa świetlicy i filii biblioteki na osiedlu Ogrody
ważna dokumentacja projektowa:
• budowa świetlicy środowiskowej w dzielnicy Zachodniej
- polityka zdrowotna
• szczepienia przeciwko grypie
• rehabilitacja dla seniorów
• profilaktyka osteoporozy
• leczenie niepłodności IN VITRO
• profilaktyka otyłości u dzieci
• profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji
oraz:
• mammografia i USG piersi dla kobiet
- współpraca z organizacjami pozarządowymi:
• zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr
• zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
• inne zadania