PŁATNE PARKOWANIE Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA

Z dniem 1 lipca 2019r. na podstawie Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.05.2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania będzie obowiązywać abonament miesięczny posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

​PRZEDSZKOLA MIEJSKIE Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA

Z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat; zwalnia się rodziców; (opiekunów prawnych) dzieci, którzy posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

DARMOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ Z KKM DLA OSÓB W WIEKU 60+

Od dnia 1 lipca 2019 r. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo osoby które ukończyły 60 rok życia, posiadające Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, mogą korzystać z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej bezpłatnie.


KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” .

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!
 
KKM cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W ciągu doby od uruchomienia programu, wpłynęło do nas ponad 500 wniosków a liczba ta ciągle rośnie!

Już jest projekt Kołobrzeskiej Karty MieszkańcaOto pierwsi partnerzy programu KKMZostań Partnerem Programu Kołobrzeska Karta MieszkańcaPartnerzy i zniżki

Dzięki Karcie Kołobrzeskiej od 1 lipca 2019 r. będzie można korzystać z szeregu zniżek. Z Kartą zarówno dorośli, jak i dzieci zapłacą mniej. Zasady działania programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca są przejrzyste i proste, a oferta będzie na bieżąco rozszerzana o kolejne przywileje i korzyści dla mieszkańców i osób rozliczających podatki w Kołobrzegu.O programie

Kołobrzeska Karta Mieszkańca to element polityki promocyjnej i społecznej miasta Kołobrzeg, którego celem jest jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury. Celem przedsięwzięcia jest rozwój Miasta Kołobrzeg, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dochodów oraz dostępności do usług publicznych. W ramach realizacji programu stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, oferty sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Wdrożenie niniejszego systemu wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a także na kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.