Image

Rehabilitacja 2023

Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg, to program polityki zdrowotnej, dzięki któremu co roku tysiąc osób w wieku 60 lat i więcej skorzystać będzie mogło z rehabilitacji leczniczej. Wziąć udział w programie można nie częściej niż raz w roku. Zrealizowanie pakietu u jednego realizatora zablokuje możliwość skorzystania z rehabilitacji w ramach programu u innego realizatora. Miasto Kołobrzeg przeznaczyło na ten cel kwotę 320.000 zł. Program będzie realizowany od 15 maja do 30 listopada 2023 r.

Jak wziąć udział w programie?
KROK 1
Wyrobienie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do bezpłatnego otrzymania zabiegów. Jeśli posiadają Państwo Kartę proszę upewnić się, że jest aktywna.
KROK 2
Należy udać się (zadzwonić) do lekarza rodzinnego po skierowanie na rehabilitację. Skierowanie nie jest wymagane na jakimś szczególnym druku, powinno zawierać imię i nazwisko, PESEL pacjenta, wskazywać schorzenie zasadnicze i choroby współistniejące oraz zawierać pieczątki i datę wystawienia. Jest to zwykłe skierowanie, takie jakie można otrzymać na „zabiegi z Narodowego Funduszu Zdrowia”. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
KROK 3
Idziemy do realizatora ze skierowaniem i Kołobrzeską Kartą Mieszkańca. Tu rejestrujemy się i umawiamy na wizytę, na której specjalista zaproponuje zabiegi. W trakcie pierwszej i ostatniej wizyty zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca Państwa sytuacji zdrowotnej.
KROK 4
Uczęszczamy na zlecone zabiegi zgodnie ze zleceniem. Zabiegi będą ukierunkowane na Państwa schorzenie zasadnicze, które wskazał Państwa lekarz rodzinny w skierowaniu.
KROK 5
Po zakończeniu cyklu zabiegów każda osoba zostanie poproszona o wypełnienie „ankiety satysfakcji”.

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji w ramach programu?
1. „Milenium” Przychodnia Lekarska z Bazą Zabiegową, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, rejestracja: 601 781 985.
2. „Dział Fizjoterapii” w Inter Medical, ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg, rejestracja: 663 891 507.
3. Sanatorium Gryf, ul. Waszyngtona 1, rejestracja: 663 783 902