Image

Bezpłatna Komunikacja Miejska

Na styczniowej konferencji prasowej Anna Mieczkowska Prezydent Miasta Kołobrzeg wraz z radnymi Rady Miasta z Przewodniczącym RM Bogdanem Błaszczykiem oraz Prezesem Komunikacji Miejskiej Michałem Jaczyńskim zapowiedzieli kolejny krok mający na celu zmniejszenie ruchu samochodów w naszym mieście. Od dnia 1 czerwca 2024 r. Komunikacja Miejska będzie całkowicie bezpłatna dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Co najważniejsze nie będzie potrzeby wyrabiania bezpłatnego biletu elektronicznego. Zostanie on zintegrowany z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca co w praktyce oznacza że każdy jej posiadacz będzie wsiadając do autobusu używał KKM jako bezpłatnego biletu. 
Obecnie urząd przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Zostanie on skierowany na sesję RM jeszcze w tej kadencji. 
Jak powiedziała prezydent miasta Anna Mieczkowska: „Decyzja o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców jest decyzją głęboko przemyślaną. Zintegrowanie bezpłatnego biletu z KKM dla wszystkich mieszkańców jest najwygodniejszym i najlepszym rozwiązaniem, które mam nadzieję zachęci do korzystania z autobusów”.
Bazując na statystykach możemy zauważyć, że 80% przejazdów płatnych to przejazdy w sezonie letnim. Co roku miasto przeprowadza analizę kosztów bezpłatnych przejazdów. W roku 2022 dopłata do spółki wyniosła 10.600.000 zł, a w roku 2023: 11.700.000 zł. Szacunki wskazują, że koszt wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców to kwota około miliona złotych.