Image

Działania zdrowotne przewidziane na 2024 rok

Działania zdrowotne przewidziane na 2024 rok dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg
Leczenie niepłodności metoda in vitro, zabezpieczenie płodności:
- w części leczenia niepłodności metodą in vitro działanie skierowane do par (panie w wieku 19 – 43 lat, panowie: 19 – 49 lat), które w chwili przystąpienia do programu para posiada dokumentację medyczną z rozpoznaną chorobą niepłodność męska lub kobieca lub co najmniej jedna osoba w parze korzystała w ramach działania z zabezpieczenia płodności,
- w części dotyczącej zabezpieczenia płodności działanie skierowane do osób w wieku 15 – 43 lata (niezależnie od płci) posiadających zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę prowadzącego leczenie o urazie lub chorobie gonadotoksycznej lub chorobie oraz planowanym wdrożeniu leczenia potencjalnie gonadotoksycznego,
- do rejestracji konieczne jest posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca,
- osoby zainteresowane programem udają się bezpośrednio do wybranego realizatora
- konkurs w trakcie realizacji – rozstrzygnięcie 09 luty 2024 rok.

Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg:
- wiek uczestnika minimum 60 lat (decyduje rok urodzenia)
- uzyskanie kwalifikacji do możliwości skorzystania z usługi po wypełnieniu wniosku na usługę społeczną w siedzibie CUS w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15-15a,
- otrzymanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną w wersji papierowej,
- posiadanie ważnej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca,
- rejestracja u wybranego realizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania skierowania od lekarza rodzinnego,
- pakiet usługi zawiera początkową i końcową wizytę, 30 zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnych z planem leczenia ustalonym na wizycie początkowej, materiały i wskazania edukacyjne, informujące w zakresie wiedzy niezbędnej do skorygowania niewłaściwych nawyków ruchowych oraz zalecanych aktywności ruchowych,
- konkurs zostanie ogłoszony.

Działanie społeczne o charakterze medycznym w postaci „Białej Niedzieli”, które będzie realizowane w dniu 17.03.2024 roku (połączone z biegiem Kołobrzeska 15-stka zaślubin”). Aktualnie trwają prace konsultacyjne nad przygotowaniem wydarzenia.

Przygotowany jest program „Zdrowszy Kołobrzeg – profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy”. Czekamy na decyzje, kiedy zostanie oddany pod uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg.

Szczegóły: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15-15a, 9435 525 03.