• Home
  • Rehabilitacja 2024
Image

Rehabilitacja 2024

Od 10.04.2024 roku CUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na usługę społeczną „Zdrowszy Kołobrzeg - rehabilitacja dla seniorów", realizowaną w ramach Kołobrzeskiego Programu Usług Społecznych „Zdrowszy Kołobrzeg”. Usługa jest adresowana do mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 lat i więcej, posiadających ważną Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Skierowanie na usługę dostępne jest w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Okopowa 15-15A, pokój nr 2, tel. 94 79 47 525 lub 94 79 47 545, w godzinach od 7:30 do 15:30.