Image

KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” .
Wnioski o przyznanie tego świadczenia będą przyjmowane w siedzibie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowa 15 w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.
Rezerwacji terminu wizyty w MOPS można dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj: Rezerwacja elektroniczna
W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania
telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz.  7.30 - 8.30.

 

 
Wnioski będą przyjmowane w godzinach:
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 
10.00- 14.30 w czwartek
Piątek jest dniem bez interesanta.
 
Spis treści
⦁ Zasady przyznawania „Kołobrzeskiego becikowego” ( link )
⦁ Wniosek do pobrania (link)