Image

DARMOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA DLA OSÓB W WIEKU 60+

Od dnia 1 lipca 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo osoby które ukończyły 60 rok życia, posiadające kołobrzeską kartę mieszkańca, mogą korzystać z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej bezpłatnie. Aby uzyskać takie uprawnienie osoby te powinny:
  1. W Urzędzie Miasta Kołobrzeg wyrobić Kołobrzeską Kartę Mieszkańca,
  2. W Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
  1. Osoby, które nie posiadają imiennego biletu elektronicznego:
Udają się do jednego z Punktów Obsługi Klienta (ul. Jagiellońska, ul. Grochowska), bądź do Biura Obsługi Klienta w siedzibie KM Kołobrzeg przy ul. Solnej 2 (budynek A, pok. 1), celem złożenia wniosku o wyrobienie imiennego biletu elektronicznego (w załączeniu). Pobierz Wniosek o wydanie biletu.pdf
  1. Osoby, które posiadają już imienny bilet elektroniczny:
Udają się do jednego z Punktów Obsługi Klienta (ul. Jagiellońska, ul. Grochowska), bądź do Biura Obsługi Klienta w siedzibie KM Kołobrzeg przy ul. Solnej 2 (budynek A, pok. 1), celem zmiany uprawnień na posiadanym bilecie elektronicznym.
  1. Do wyrobienia imiennego biletu elektronicznego konieczne jest wypełnienie wniosku (w załączeniu) oraz przedłożenia aktualnego zdjęcia i okazanie posiadanej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
  2. Przy przejazdach autobusami KM Kołobrzeg posługiwać się można wówczas wyłącznie imiennym biletem elektronicznym, bez konieczności posiadania innych dokumentów, rejestrując swój każdorazowy przejazd poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do czytnika w kasowniku. Przejazd bez jego rejestracji traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu.
  3. W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2 (budynek A, pok. 1), tel. 94 351 73 51, email: reklamacje@km.kolobrzeg.pl