Image

PŁATNE PARKOWANIE Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA


Z dniem 1 lipca 2019r. na podstawie Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.05.2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania będzie obowiązywać abonament miesięczny posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
Wysokość opłaty abonamentowej miesięcznej wynosi  60,00 zł.
 
Abonament może wykupić osoba fizyczna na jeden pojazd samochodowy niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
 
Uprawnienie do wykupienia i korzystania z abonamentu posiada właściciel pojazdu na którego została wydana Kołobrzeska Karta Mieszkańca
 
Uwaga: za właściciela pojazdu uważa się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie pisemnej umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową.
 
W celu wykupienia abonamentu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta  w Komunikacji Miejskiej  w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solnej 2,
w godzinach pn.-pt. od 900 do 1400 (w czwartek do 1500).
 
Przy zakupie abonamentu należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament ujawniona jest jako właściciel , w przypadku jeżeli w dowodzie rejestracyjnym ujawniony jest inny właściciel należy przedłożyć oryginał umowy użyczenia, umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej zawartej z bankiem lub firmą leasingową,
  2. Kołobrzeską Kartę Mieszkańca wydaną na właściciela pojazdu.
 
 
Zapraszam serdecznie do udziału w programie.
 
Anna Mieczkowska
 
Prezydent Miasta Kołobrzeg