Image

Kołobrzeski Rower Miejski w ramach Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca


W związku z wprowadzeniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca w dniu 30 maja 2019 roku została podjęta przez Rade Miasta Kołobrzeg Uchwała nr IX/117/19 w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczenia rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM).

W w/w Uchwale został wydłużony czas do 40 min niepłatnego najmu roweru w ramach systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, co w rezultacie przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających z transportu rowerowego.

Dokonanie integracji systemu Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca (KKM) z systemem Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego (KRM) nastąpi w taki sposób, aby posiadacz KKM, który przypisze swoją kartę do konta w systemie KRM będzie  mógł korzystać z wydłużonego do 40 minut darmowego czasu korzystania z rowerów KRM.

Przypisanie karty do konta KRM będzie następowało automatycznie po zalogowaniu się na stronę www systemu KKM i wybraniu linku kierującego do serwisu KRM.

Aby przypisać KKM do konta KRM należy posiadać aktywne konto w systemie KRM.
Przypisanie KKM do systemu KRM upoważnia do korzystania z wydłużonego czasu darmowej jazdy jedynie na obszarze funkcjonowania systemu KRM.

Użytkownik KKM logując się do strony obsługującej kartę będzie mógł wybrać link kierujący go do strony Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego. Jeżeli będzie użytkownikiem KKM system przypisze kartę do konta, na którym się zalogował. Jeżeli wcześniej nie był użytkownikiem KKM będzie mógł założyć konto.