Image

Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg

to program polityki zdrowotnej, dzięki któremu co roku tysiąc osób w wieku 60 lat i więcej skorzystać będzie mogło z rehabilitacji leczniczej u wybranych realizatorów. Z programu skorzystać można nie częściej niż raz w roku. Zrealizowanie pakietu u jednego realizatora zablokuje możliwość skorzystania z rehabilitacji w ramach programu u innego realizatora. Miasto Kołobrzeg przeznaczyło na ten cel kwotę 300.000 zł. Program rusza 2 maja 2022 r. Koniec działania jest przewidywany na 30.11.2022 r.

Jak wziąć udział w naszym programie?
KROK 1
Wyrobienie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do bezpłatnego otrzymania zabiegów.
KROK 2
Należy udać się (zadzwonić) do lekarza rodzinnego po skierowanie na rehabilitację. Skierowanie nie jest wymagane na jakimś szczególnym druku, powinno zawierać imię i nazwisko, PESEL pacjenta, wskazywać schorzenie zasadnicze i choroby współistniejące oraz zawierać pieczątki i datę wystawienia. Jest to zwykłe skierowanie, takie jakie można otrzymać na rehabilitację z NFZ. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
KROK 3
Idziemy do realizatora (jest ich czterech) ze skierowaniem i Kołobrzeską Kartą Mieszkańca. Tu rejestrujemy się i umawiamy na wizytę, na której specjalista zaproponuje zabiegi.
KROK 4
Uczęszczamy na zlecone zabiegi zgodnie ze zleceniem. Zabiegi będą ukierunkowane na Państwa schorzenie, które wskazał Państwa lekarz rodzinny w skierowaniu.
KROK 5
Po zakończeniu cyklu zabiegów każda osoba korzystająca z zabiegów zostanie poproszona o wypełnienie ankiety „satysfakcji”.

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji w ramach programu?
Inter Medical: Gabinet Rehabilitacji, ul. Łopuskiego 52; 78-100 Kołobrzeg – tel. 94 71 36 222 w 4,
Centrum Zdrowia i Odnowy Biologicznej przy Hotelu Centrum, Kołobrzeg, ul. Katedralna 12 (hotel "CENTRUM") – tel. 733 550 993,
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Dozamel", ul. Kościuszki 20; 78- 100 Kołobrzeg – tel. 94 35 33 742,
Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, ul. Waszyngtona 1, 78-100 Kołobrzeg – tel. 663 783 902