Image

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy” z KKM

W budżecie miasta na ten rok przeznaczono 50 tysięcy złotych na program polityki zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy”. Mogą z niego korzystać mieszkańcy już od 50. roku życia. Badania densytometryczne realizuje Intermedical po wcześniejszej rejestracji.

Program jest skierowany do mieszkańców Kołobrzegu posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Programem są objęte panie w wieku 50 lat i więcej oraz panowie w wieku 70 lat i więcej lub w wieku 50 lat i więcej jeśli występują co najmniej dwa czynniki ryzyka zachorowania na osteoporozę.
Podobnie jak w ubiegłym roku, aby skorzystać z programu należy:
 • Udać się z wizytą do lekarza rodzinnego w celu oszacowania ryzyka złamania (kalkulator FRAX).
 • Lekarz rodzinny decyduje o skierowaniu na badanie densytometryczne. Przypomnienia wymaga fakt, że badanie densytometryczne wykonuje się co dwa lata, ale jeżeli lekarz zdecyduje o takiej potrzebie może być wykonywane raz w roku. Do badania niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.
 • Po otrzymaniu skierowania pacjenci rejestrują się w gabinecie densytometrii u wskazanego poniżej Realizatora.
 • Wynik badania wraz ze wstępną interpretacją jest wydawany od razu po badaniu.
 • Z wynikiem badania pacjent powraca do swojego lekarza rodzinnego, który może zadecydować o:
  • obserwowaniu stanu w kolejnych latach,
  • podjęciu leczenia dietą zmniejszającą ryzyko osteoporozy,
  • podjęciu leczenia w ramach własnych kompetencji,
  • skierowaniu pacjenta w celu konsultacji do poradni osteoporozy. Do tej konsultacji jest niezbędne skierowanie od lekarza rodzinnego. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z Realizatorem jak poniżej.
  • po odbyciu jednorazowej konsultacji u specjalisty pacjent powraca do lekarza rodzinnego w celu podjęcia leczenia zgodnie z zaleceniami poradni.
Badania densytometryczne oraz konsultacja specjalistyczna są wykonywane (tak jak w ubiegłym roku) przez Inter Medical ul. Łopuskiego 52 w Kołobrzegu.
Rejestracja:
 • na badania densytometryczne ze skierowaniem od lekarza rodzinnego: 94 721 66 00 wew. 1
 • do specjalistycznej poradni osteoporozy ze skierowaniem lekarza rodzinnego: 94 713 62 23