KOŁOBRZESKA KARTA MIESZKAŃCA – ZASADY ODBIORU

Aby odebrać Kołobrzeską Kartę Mieszkańca prosimy wcześniej skontaktować się pod nr telefonu 94 35515 47 lub 603 605 542 w celu sprawdzenia poprawności wniosku oraz wskazania dogodnego dla Państwa terminu odbioru Karty.
Drukowane są tylko karty, których właściciele zadeklarują termin odbioru, w trosce o dane osobowe.
Karty Mieszkańca wydawane są w godzinach 8.00-14.00 w holu Urzędu Miasta w uzgodnionym, wcześniej wskazanym, terminie. 

Kołobrzeska Karta Mieszkańca już w Twoim smartfonie

Masz smartfona z systemem Android lub iOs? To super! Już dzisiaj możesz mieć Kołobrzeską Kartę Mieszkańca w swoim telefonie!

ODBIERZ SWOJĄ KARTĘ

ODBIERZ SWOJĄ KARTĘ

Kołobrzeski Rower Miejski w ramach Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca


W związku z wprowadzeniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca w dniu 30 maja 2019 roku została podjęta przez Rade Miasta Kołobrzeg Uchwała nr IX/117/19 w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczenia rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM).

Pierwsze Kołobrzeskie Karty Mieszkańca rozdane

Do Urzędu Miasta wpłynęło już ponad 3000 wniosków, a właśnie dzisiaj zostały wydane pierwsze Kołobrzeskie Karty Mieszkańca.

PŁATNE PARKOWANIE Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA

Z dniem 1 lipca 2019r. na podstawie Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.05.2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania będzie obowiązywać abonament miesięczny posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

​PRZEDSZKOLA MIEJSKIE Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

DARMOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA DLA OSÓB W WIEKU 60+

Od dnia 1 lipca 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo osoby które ukończyły 60 rok życia, posiadające kołobrzeską kartę mieszkańca, mogą korzystać z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej bezpłatnie.


KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” .

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!
 
KKM cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W ciągu doby od uruchomienia programu, wpłynęło do nas ponad 500 wniosków a liczba ta ciągle rośnie!