• Home
  • Lista aktualności

KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” .

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!

Ogromne zainteresowanie Kołobrzeska Kartą Mieszkańca!
 
KKM cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W ciągu doby od uruchomienia programu, wpłynęło do nas ponad 500 wniosków a liczba ta ciągle rośnie!

Już jest projekt Kołobrzeskiej Karty MieszkańcaOto pierwsi partnerzy programu KKMZostań Partnerem Programu Kołobrzeska Karta MieszkańcaPartnerzy i zniżki

Dzięki Karcie Kołobrzeskiej od 1 lipca 2019 r. będzie można korzystać z szeregu zniżek. Z Kartą zarówno dorośli, jak i dzieci zapłacą mniej. Zasady działania programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca są przejrzyste i proste, a oferta będzie na bieżąco rozszerzana o kolejne przywileje i korzyści dla mieszkańców i osób rozliczających podatki w Kołobrzegu.O programie

Kołobrzeska Karta Mieszkańca to element polityki promocyjnej i społecznej miasta Kołobrzeg, którego celem jest jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury. Celem przedsięwzięcia jest rozwój Miasta Kołobrzeg, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dochodów oraz dostępności do usług publicznych. W ramach realizacji programu stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, oferty sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Wdrożenie niniejszego systemu wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a także na kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.